Pompey Photo Store | Rotherham United v Portsmouth Jan 20, 2017 Football League One

League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18League One - Rotherham United vs Portsmouth - 20/01/18