Pompey Photo Store | Portsmouth v Shrewsbury Town Jan 27, 2018 Football League One

League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18League One - Portsmouth vs Shrewsbury - 27/01/18