Pompey Photo Store | Portsmouth v Bradford City Oct 28, 2017 Football League One

League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17League One -  Portsmouth vs Bradford City - 28/10/17