Pompey Photo Store | Portsmouth v Dagenham & Redbridge Sep 16, 2014 League Two

League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14League two - Portsmouth vs Dagenham and Redbridge - 16/09/14