Pompey Photo Store | Bradford City v Portsmouth Apr 17, 2018 Football League One

League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18League One - Bradford City vs Portsmouth - 17/04/18